تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

برای خرید خودرو بسترن چقدر سرمایه نیاز است؟+ جدول ...

برای خرید خودرو بسترن چقدر سرمایه نیاز است؟+ جدول

 قیمت خودرو بسترن بسته به مدل، آپشن، سال تولید، کارکرد و … متفاوت است.

قیمت برخی از مدل های خودرو بسترن در بازار به شرح زیر است:

برای خرید خودرو بسترن چقدر سرمایه نیاز است؟+ جدول

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۲۵ بهمن ۱۳۹۶