تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ادامه حاشیه‌ها بر سر بودجه شورای نگهبان/ ره‌پیک: در سال بدون انتخابات بودجه را ص ...

سیامک ره‌پیک عضو سابق شورای نگهبان درباره بودجه‌ای که با عنوان نظارت بر انتخابات به این نهاد اختصاص پیدا کرده است، گفت: شورای نگهبان بودجه برگزاری انتخابات ندارد. به طور کلی چند برنامه برای شورای نگهبان تعریف شده است. یکی درباره بررسی مصوبات مجلس و دیگری هم نظارت بر انتخابات است و این نه به معنای برگزاری انتخابات بلکه به معنای آمادگی برای انتخابات است. از جمله بحث نگه داری شبکه، دفاتر هیأت نظارت، آموزش و توجیه که بین انتخابات‌ها وجود دارد.

ره پیک گفت: مانند هر دستگاهی که برای آن برنامه می‌نویسند، در شورای نگهبان هم چند برنامه هست که مقصود از نظارت همین بحث برنامه آموزش و توجیه و نگهداری شبکه چندصدهزار نفری است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تأکید کرد: در سالی که انتخابات نیست مقصود از این برنامه این است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان چند وظیفه دارد که یکی از آن ها نظارت بر انتخابات است. گاهی زمان برگزاری انتخابات است مثل سال ۹۶ و یک زمان هم وظیفه مستمر مدنظر است که بخشی از آن بررسی مصوبات مجلس است و بخش دیگر آن بحث نظارت مستمر که مقصود آمادگی و توجیه و جلسات آموزشی می شود.

پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در واکنش به انتقاد از بودجه شورای نگهبان تحت عنوان، «نظارت بر انتخابات» در سالی که انتخابات برگزار نمی شود، گفته بود که بودجه این نهاد از «پول توجیبی» برخی مسئولان نیز کمتر است.
۲۹۲۱۵