تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

نیلی توضیح داد/چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟ ...

به گزارش خبرآنلاین، دستیار اقتصادی رییس جمهور طی سخنانی در سیزدهمین كنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه گفته است:« اگر خانوارها چشم انداز مثبتی از شرایط عمومی
کشور داشته باشند، سرمایه شخصی خود را به تبدیل به سرمایه ملی خواهند کرد در نتیجه
تلاش می کنند از طریق نهادهایی که این تبدیل را انجام می دهند،عمل کرده و در مصرف
هم نه تعجیل در مصرف دارند و نه به تعویق می اندازند.»

او اضافه کرد:«اگر چشم انداز همراه با ریسک و
عدم قطعیت داشته باشند، استخدام در دولت را به عنوان یک مامن مطمئن برای خود می
شناسند.به جای اینکه تلاش کنند آموزش بیشتر و مهارت بیشتر داشته باشند،سعی می
کنند  از کانالهایی که امکان ورود به دولت
داشته باشند،آن مسیر را دنبال کنند.»

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
بازرگانی همچنین گفت:«در بحث پس انداز نیز بیشتر سعی می کنند دارایی های خود را به صورت دارایی شخصی حفظ کنند، به جای آنکه به دارایی ملی تبدیل کنند.طبیعتا
دارایی های خرد نمی تواند سرمایه گذاری برای کشور بوجود آورد.در مصرف مصرف
کالای بادوام را بیشتر می کنند.»

 

 


 

 

۳۵۳۵

 

inves بدون نظر ۱۰ بهمن ۱۳۹۶