تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روزی که آیات محمدی‎گیلانی و مومن از هاشمی برای عادی شدن وضعیت آیت‎الله منتظری اس ...

به گزارش خبرآنلاین، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نقل خاطرات خود از روز دهم بهمن سال هفتاد می‌نویسد: مطابق معمول، زودتر به پايين آمدم و صبحانه را آماده كردم. قرار بود عفت هم بيايد كه نيامد، گويا خواب رفته بود. صبحانه خوردم و ساعت هشت صبح به دفترم رسيدم.
دكتر [محمدعلي] هادى آمد. براى سفارت، عازم عربستان سعودي است. مشورت و خداحافظى كرد. دكتر [محمدعلي] نجفى، [وزير آموزش و پرورش] آمد. كمبودهاى آموزش و پرورش را گفت و استمداد كرد.
آقاى [سيدمحمدعلي]ابطحى، معاون [بين الملل] وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آمد. فعاليتهاى بين المللى و تقويت زبان فارسى را گفت و از فشارها بر ارشاد و آقاى خاتمى اظهار ناراحتى كرد. آقايان [سيد حسن]طاهرى خرمآبادى و [محمد] مؤمن آمدند و براى بنياد خيريه جهت خدمت به مسلمانان پاكستان استمداد كردند.
اعضاي جامعه مدرسين [حوزه علميه قم] آمدند. راجع به رسيدن به نيازهاى فرهنگى جمهورى هاى مسلمان نشين شوروى سابق، و همچنين راجع به آب قم و اصلاح ساختار شهر قم و اطراف حرم مطهر و سفر من به قم براى نيمه‌شعبان پيشنهادهايي داشتند و از موسيقى هاى صداوسيما انتقاد مي كردند.
ناهار را خوردند و بعد از ختم جلسه، آقايان [محمد]محمدى گيلانى، [محمد]مؤمن، [سيدحسن]طاهرى خرمآبادى، حسن آقاتهرانى و [عباس] محفوظى ماندند و از من خواستند براى عادى شدن وضع آيت‌الله منتظرى كمك كنم كه ايشان بتواند به مرجعيت برسد؛ با تأييد نظرشان، گفتم مسأله مربوط به رهبرى است.
عصر آقاى [سيدعبدالكريم] موسوى اردبيلى آمدند. حال‌شان بهتر است؛ چند روز قبل، دچار سكته خفيفى شده است. خواستار كمك به دانشگاه دارالعلم [مفيد] شد و توصيه كرد كه كمك بيشتري به [جمهوري]آذربايجان بكنيم. پيشنهاد كرد كه اگر به قم بروم، با آقاى منتظرى هم ديدار شود.
[آقايان علي فلاحيان]، وزير اطلاعات و [مصطفي] پورمحمدى، [معاون اطلاعات خارجي] آمدند و در مورد كانال هاي تهيه كالاهاى حساس، خبرى دادند. به [آقاي اكبر تركان]، وزير دفاع گفتم فوراً جلسه بررسى تشكيل دهد. آقاي[غلامرضا] آقازاده، [وزير نفت] آمد. گزارش سفر به اوكراين را داد؛ راضى است. قراردادى براى تأسيس شركت براى احداث خط لوله گاز از ايران به اوكراين و فروش نفت و خريد گاز امضا كرده اند.
به خانه آمدم. يك ساعت و نيم در راه بودم. ترافيك سنگينى بود. برف سنگينى مي بارد و ادامه دارد.
۲۷۲۱۵