تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیشنهاد دریادار رستگاری به دولت:معاونت دریایی باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شو ...

امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در خصوص دستاوردهای جدید سازمان صنایع دریایی کشور گفت: در داخل کشور توان ساخت و تامین نیازهای صنعت دریایی را داریم، با اتکا به توان داخلی می توان از خروج ارز جلوگیری و همچنین ایجاد اشتغال پایدار داشت. باید گفت سازمان صنایع دریایی نماد اقتصاد مقاومتی است و تمامی سیاستگذاری ها و هدفگذاری ها بر پایه دانش و نیروهای داخلی است و تمامی محصولات مورد نیاز کشور با همکاری با بیش از ۱۴۰۰ شرکت داخلی تولید می شوند.

اهم اظهارات رستگاری به شرح زیر است:

* مهمترین نیاز صنعت دریایی کشور داشتن متولی واحد و یک پارچه است. در صنعت دریایی متولی مشخص وجود ندارد و همه شرکت ها و سازمان ها به صورت جزیره ای در حال فعالیت هستند که بدترین نوع مدیریت و عملکرد است.

* کشور ما از قابلیت های بسیاری در حوزه صنایع دریایی برخوردار است اما به دلیل اینکه دریا متولی مشخصی ندارد، دستگاه های بهره بردار نیازهای خود را از خارج تامین می کنند و صنایع دریایی که می تواند این نیازمندی ها را در داخل تولید کند، بدون کار می ماند. در حالی که اگر یک متولی مشخص و مدیریت واحد وجود داشته باشد و سیاستگذاری کلی برای تمامی حوزه ها وجود داشته باشد، شرایط بسیار مطلوب تر از امروز می شود.

* من معتقدم اگر در نهاد ریاست جمهوری یک معاونت دریایی داشته باشیم که بتواند تمامی دستگاه های مرتبط با دریا را هماهنگ و متمرکز کند، کشور قابلیت جهش و پیشرفت بسیاری را در این حوزه دارد. باید بستر همکاری، هماهنگی و بهره گیری از دانش و امکانات در این حوزه توسط یک متولی مشترک به وجود آید. ما باید بدانیم ۲۰ سال آینده بهره برداران به چه میزان نفتکش نیاز دارند تا صنایع کشتی سازی خودش را برای ساخت آنها آماده کند. اگر صنایع دریایی متولی ثابت داشته باشد، از امروز می توانیم خود را برای آینده آماده و نیاز کشور را تامین کنیم.

* تا سال ۲۰۳۰ بیش از هزار میلیارد حوزه صنعت اقیانوسی چرخه مالی دارد که از این مقدار ۳۰ درصد برای اکتشافات عمیق و نیمه عمیق است و ۲۳ درصد مربوط به گردشگری ساحلی و دریایی است که رقم بسیار قابل توجهی است. اگر به این حوزه توجه شود، می توان منافع بسیاری را برای کشور در بر داشته باشد.

* در حوزه حمل و نقل نیز بنا بر برآوردهای صورت گرفته در جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود هزار میلیارد گردش مالی وجود دارد که می توان به آن توجه کرد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه توسعه اقتصاد اقیانوسی دارند و می دانند که چگونه باید در این حوزه عمل کنند اما متاسفانه علی رغم اینکه ایران در ارزشمندترین نقطه قرار دارد و بیش از ۴ میلیارد جمعیت در اطراف کشور ما زندگی می کند نتوانسته ایم از این شرایط استفاده چندانی ببریم.

* ایران می تواند به عنوان کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب عمل کند که اگر این مهم صورت بگیرد، سرمایه بسیار عظیمی وارد کشور می شود و از سوی دیگر یک خط صلح در منطقه ایجاد می شود. ما می توانیم با استفاده از خطوط ریلی، کالاهایی را که از طریق اقیانوس و دریای عمان به جنوب کشور می رسند را به قفقاز و آسیای مرکزی ترانزیت کنیم. این عوامل، موارد و عوامل برتری ساز کشور ما است که به دلیل نبود متولی مشخص از آنها استفاده نشده است.

۲۹۲۱۴