تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مسیرهایی که همچنان مسدود است

خالدی گفت: با توجه به اعلام رسمی از شبکه خبر و سایر بخش های رسانه متاسفانه در آزاد راه تهران ساوه که از دو روز پیش اعلام انسداد کرده ایم و در مبادی ورودی اصلی آزادراه پلیس راه از ورود خودرو ممانعت می کرد اما همچنان برخی هموطنان از محورهای فرعی وارد آزاد راه شدند.

وی افزود: این ورود باعث گرفتاری هموطنان شد و در کنار آن باعث این شد که همکاران من در راهداری استان با تاخیر به مناطقی که باید پاکسازی صورت می گرفت، برسند.

سخنگوی مرکز مدیریت راه های کشور عنوان کرد: خواهش ما از هموطنان این است در محورهایی که اعلام انسداد می شود ورود نکنند زیرا به طور قطع این مسیرها ایمن نیستند و حفظ جان هموطنان ما در اولویت اول سازمان راهداری و سایر دستگاه های خدماتی قرار دارد.

۳۵۲۲۵

 

inves بدون نظر ۹ بهمن ۱۳۹۶