تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

طیب‌نیا برای دریافت جایزه اقتصاددان ممتاز عازم سنگاپور شد ...

 ‌ جایزه بنیان‌گذار سنگاپور نوین امسال برای نخستین بار به علی طیب نیا، ‌ استاد دانشگاه و وزیر پیشین اقتصاد تعلق گرفت. جایزه لی‌کوان یو از سال ۱۹۹۱ به دولتمردان، ‌استادان و شخصیت‌های ممتاز  سیاسی و اقتصادی سراسر جهان اهدا شده است.

لی‌کوان یو اولین نخست‌وزیر سنگاپور بود و حدود ۳۰ سال نخست وزیری سنگاپور را به عهده داشت. وی پدر سنگاپور جدید به شمار می‌آید.

 لی‌کوان یو سال‌ها پیش بنیادی را ایجاد کرده است که به بنیاد لی‌کوان‌یو معروف است و همه ساله این بنیاد شخصیت‌هایی را از کشورهای مختلف دنیا که نقش موثری را در توسعه دانش بشری و پیشرفت جوامع داشتند، انتخاب کرده و یک نشان و فلوشیب را به او اهدا می‌کنند.

امسال این بنیاد طیب‌نیا را به عنوان شخصیت ممتاز سیاسی و اقتصادی انتخاب کرده است.

طیب‌نیا درباره علت اعطای جایزه لی‌کوان یو به وی چنین مطرح کرده است که لی‌کوان چنین عنوان کرد که این انتخاب به دلیل فعالیت‌های علمی و دانشگاهی و هم برنامه‌هایی که برای دوره تصدی وزارت اقتصاد داشته‌است صورت گرفته است.

طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که امسال جایزه لی‌کوان یو علاوه بر وی به چه کسی رسیده است، توضیح داد که فقط وی امسال برای این جایزه انتخاب شده است.

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۹ بهمن ۱۳۹۶