تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

سهم یارانه‌ها از افزایش قیمت انرژی چقدر بود؟ ...

مریم فکری: در حالی دیوان محاسبات گزارشی در رابطه عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است
که دولت معتقد است که بدون نظرخواهی از دولت، این گزارش تهیه شده و کاملا یک‌طرفه
و یک‌جانبه است
. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، «دیوان
محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل
دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد. در عین حال، می‌توانست ابهامات
موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.» (ایــنــجـــــا)  
وی تاکید می‌کند: «مگر می‌شود در این کشور مشخص نباشد پولی کجا
مصرف شده است.» (ایــنــجـــــا)

یکی از بخش‌هایی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه به
آن ایراد وارد کرده بود، در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها بود. براساس گزارش دیوان
محاسبات، منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر ۴۴ هزار و ۶۳۰
میلیارد تومان بوده که شامل مبلغ ۳۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت
حامل‌های انرژی و مبلغ ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل بودجه عومی دولت بوده
است. به عبارتی، ۷۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
تحقق‌یافته و مابقی منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است.

در عین حال، براساس گزارش دیوان محاسبات، سهم یارانه نقدی و
غیرنقدی اختصاص‌یافته به خانوارها حدود ۹۹ درصد مبلغ پیش‌بینی طبق آیین‌نامه
اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده بوده است.

محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد منابع
وصلی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و فقط ۷ درصد منابع وصولی برای
بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. همچنین دولت موظف بوده يارانه خانوارهاي پردرآمد
را قطع کند. اما اقدامي در راستاي حذف خانوارهاي مشمول براساس سازوکار مقرر در آيين‌نامه
مربوط صورت نگرفته و صرفا يارانه تعداد ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر قطع شده است. البته اعتراض
تعداد ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پذيرفته
شده و به فهرست يارانه‌بگيران بازگشته‌اند.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش
دیوان محاسبات اعلام کرده است دولت در سال‌های اخیر تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود
۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد یارانه نقدبگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد
حذف شده، بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. در عین
حال، دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انجام خواهد داد؛ کمااینکه در
گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره شده است. (ایــنــجــــــا)

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در خصوص عدم پرداخت لازم
به طرح بهداشت سلامت نیز لازم به توضیح است که 
با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرفا تکافوی پرداخت‌های
یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را می‌داد، بنابراین از محل منابع مذکور تنها ۵۰۰ میلیارد
تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. در این راستا، براساس متن صریح تبصره ۱۴ قانون
بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف
طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت شد.

 

۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آمد؟

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از
نفت و فرآورده‌های آن نیز آمده بود که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از
فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این
موضوع واکنش وزیر نفت را به همراه داشت. به گفته زنگنه، «ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز
کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را
از کجا آورده است.» (ایـنـجـــــا)

زنگنه در توضیح این صحبت خود عنوان کرد: «کل فروش گاز طبیعی
حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸ هزار میلیارد تومان
به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹ هزار میلیارد تومان دیگر برای
هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد
دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد
بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره ابهام عدم گردش و چرخش
درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده‌ها، تاکید کرد: «طبق
قانون هدفمندی یارانه‌ها، خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده باید
به سمت سازمان هدفمندی برود و همچنین ۵ درصد از این مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها،
بخشی برای مالیات ارزش افزوده، چهار میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده می‌شد و علاوه
بر آن یارانه‌بگیران هستند.» (ایـنــجــــا)

نوبخت متذکر شد: «نه تنها سازمان هدفمندی مدعی این درآمدهاست،
بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز به دنبال تخصیص این درآمدهاست و آمار خزانه نشان می‌دهد
که درآمدها به خزانه واریز شده است.»

 

سهم سازمان هدفمندی از افزایش قیمت حامل‌های
انرژی

در این میان، گزارش سازمان برنامه و بودجه سهم سازمان
هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که جمع
درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی ۲۶ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان بوده و خالص
صادرات فرآورده‌های نفتی ۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، جمع
منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی ۵۰ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان می‌شود. یعنی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی ۲۱ هزار و ۲۶۷
میلیارد تومان گزارش شده است.

براساس این گزارش، جمع درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی در سال
۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان بوده که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از
محل فروش گاز طبیعی نیز ۸ هزار میلیارد تومان شده است.

از سوی دیگر، جمع درآمد حاصل از فروش برق حدود ۱۸ هزار و ۱۷
میلیارد تومان بوده که سهم هدفمندی شرکت توانیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شده است.
این در حالی است که خالص کل درآمد و هزینه صنعت برق منفی ۴ هزار و ۹۰۶ میلیارد
تومان گزارش شده است.

با توجه به این اعداد و ارقام، جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها
در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۱ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده است.


 


 

inves بدون نظر ۹ بهمن ۱۳۹۶