تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

یک اتفاق نادر در فرودگاه مهرآباد تهران

 

برف در فرودگاه

 بارش برف در تهران باعث Tail Heavy (سنگین شدن دم) فوکر ۱۰۰ هما شده که در نتیجه با بر هم خوردن توازن وزنی هواپیما،دماغه آن بلند شده است.

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۸ بهمن ۱۳۹۶