تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

قرارداد کدام میادین نفتی تا پایان امسال نهایی می‌شود؟ ...

علی کاردر با اشاره به آخرین وضعیت قراردادهای شرکت ملی نفت، گفت: قرارداد میدان نفتی منصوری تا نیمه اول اسفند نهایی می شود که دو شرکت برای طرح توسعه این میدان انتخاب شده اند و از بین آنها یک شرکت در نهایت قرارداد منعقد می کند که با یک شرکت داخلی کنسرسیوم تشکیل می دهد.

قرارداد میدان نفتی چنگوله احتمالا تا پایان سال جاری نهایی می شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه قرارداد میدان نفتی چنگوله احتمالا تا پایان سال جاری نهایی می شود، افزود: برای این میدان سه شرکت اعلام آمادگی کرده اند و احتمالا قرارداد توسعه میدان نفتی بند کرخه تا پایان سال نهایی می شود

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۸ بهمن ۱۳۹۶