تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

انتقاد مخالف کلیات لایحه بودجه۹۷از حفظ سهم خواص و مراکزحوزوی/ حمایت موافق کلیات ...

به گزارش خبرآنلاين، بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت:امروز همه ما با نگرانی به ارزیابی بودجه خواهیم پرداخت،‌ بودجه برای شرایط سختی نوشته شده است که دور از واقعیت هم نیست.

او با اشاره به شعار روحاني در مورد ايجاد اشتغال، تاكيد كرد:متاسفانه در بودجه امسال با كاهش درصد بودجه هاي عمراني آن را به اشتغال اختصاص ميدهيم كه امري كاملا متضاد است چون با افزايش بودجه عمراني خود به خود ،به اشتغال دست خواهيم يافت.

اهم صحبتهای او را در ادامه می‌خوانید:

*چگونه دولت مي‌خواهد يارانه نزديك به ۳۰ ميليون نفر را قطع كند كه اگر اين كار روي دهد مطمئنا تامين امنيت غذايي براي مردم ناممكن خواهد بود. در بودجه ۹۷ هيچ راهكاري براي معوقات فرهنگيان و بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.

*گسترش سياست مناسب اقتصادي با جهان و رونق صنعت توريسم از نكات مهم است كه در بودجه ۹۷ به آن توجه نشده است،‌افزايش بار عوارض خروج براي مردم جالب توجه نيست.

*تا زماني كه سايه سياه سياست بر اقتصاد حاكم باشد با اين بودجه ره به جايي نخواهيم برد. قدرت اقتصادي مستقل و خارج از دايره حكومت ميتواند دايره فعاليت سياسي را به چالش بكشد.

*ما بايد استراتژي امنيت ملي جديدي را طراحي كنيم تا بتوانيم به رشد ۸ درصدي مصوب برنامه ششم دست پيدا كنيم.شرط تحقق اين رشد دستيابي به بازار حداقل ۱۰۰ ميلياردي صادرات است. امروز سهم ايران از تجارت جهاني تنها سه دهم درصد است.

*متاسفانه در بودجه ۹۷ هيچ حكم اختصاصي براي حمايت از صنايع و معادن نداريم كه جاي سئوال دارد! در اين بودجه با كاهش سهم درآمدهاي نفتي راه جبران را از طريق ماليات پيگيري كرده ايم كه در شرايط ركود مي‌دانيم چه اتفاقي براي مردم رخ خواهد داد.جاي خوشحالي است كه براي اولين بار در ماليات ها نام آستان قدس و نهادي زير نظر رهبري درج شده است.

* به نظر ميرسد در بودجه ۹۷ همچنان سهم خواص حفظ شده است در حالي كه يكي از موارد مورد اعتراض مردم بود.‌ كل بودجه مراكز حوزوي،سازمان تبليغات و سازمان صدا و سيما به حدود ۴هزار ميليارد تومان ميرسد و همزمان سهم سرانه دانش آموزي، سهم نوسازي مدارس، احداث راه و جاده به شدت كاهش يافته است. در مقام مقايسه بودجه سه دستگاه برتر و سه دانشگاه برتر كشور يعني دانشگاه تهران،‌شريف و اميركبير سر جمع ۱۴۰۰ ميليارد تومان است.

*آقاي روحاني بايد صداي نخبگان اقتصادي كشور را از ديوار ضخيم اطراف خود بشنويد، گرچه به دنبال اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بوديد امانصف شدن يارانه نان را چگونه توجيه كنيم؟

*هر سال امكان انتشار اوراق به برخي از سازمان ها داده شده است كه به نظرم امري بيهوده است.

*از هيئت رئيسه ميخواهم با راهكاري مناسب نحوه تصويب بودجه شركت هاي دولتي را شفاف سازي كنند همه ميدانيم كه مجلس تنها در مورد ۳۵ درصد بودجه بحث ميكند و ۶۵ درصد ديگر بودجه،‌مواردي هستند كه اصلا در مجلس بحث نميشود در حالي كه بيشتر اختلاس ها در اين بخش روي مي دهد.

ذوالقدر: سهم زنان در بودجه،‌۳۸ درصد رشد داشته است
سيد فاطمه ذوالقدر نيز در موافقت با كليات بودجه پشت تريبون رفت و با اشاره به اين نكته كه توسعه بدون اصلاح اقتصاد محقق نخواهد شد،‌ تأكيد كرد: لحاظ تفكيك سهم دستگاه ها و نهادها و رسانه اي كردن جزئيات آن به منظور مطلع نمودن مردم از اين نكات موجب شفافيت لازم براي سياست گذاري است.

اهم صحبتهای او را در ادامه بخوانید:

*صندوق توسعه ملي همواره به عنوان يك منبع براي نسل آتي در نظر گرفته ميشود كه در دورهاي گذشته برداشت هاي خارج از عرفي از آن صورت گرفت اما در اين بودجه ۹۷ اين مسئله در نظر گرفت شد.

*در كميسيون تلفيق حمايت از طرح هاي اشتغال زا،‌حمل و نقل ريلي و اشتغال زايي مناطق مرزي كه از مسائل مهم حال حاضر است مدنظر قرار گرفت.

*در حال حاضر شاهديم كه شرايط اقتصادي كشور به گونه اي جهت دهي شده است كه مردم حتي در شهرهاي بزرگ نيز خط فقر را تجربه گرفته اند كه با توجه به برنامه دولت،‌در بودجه برنامه هايي خاصي براي طبقه ضعيف مدنظر قرار گرفت. عدالت مالياتي يكي از اين مباحث است كه هر چه درآمد بالاتر باشد،‌ ماليات هم بيشتر ميشود.

*در چالشي كه در تامين منابع بودجه اي كشور وجود داشت،‌دولت اقشار ضعيف را مورد توجه قرار داده است و حداقل حقوق را ۱۸ درصد افزايش داد. در اين راستا حذف تدريجي يارانه افراد ثروتمند پيگيري شد.

*بازنشستگاني كه صندوق ها نتوانستند به آن ها كمك كنند،‌در بودجه فراموش نشدند، همسان سازي حقوق آنها با شاغلين نكته اي بود كه مدنظر قرار گرفته است.

*سهم زنان در نهادهاي مرتبط به حوزه امور زنان و… به شفافيت در بودجه لحاظ شده است به نحويه كه ميزان اعتبار معاونت امور زنان در مقايسه با قبل ۳۸ درصد رشد داشته است.در بودجه ۹۷، تمركز بر انجام پژوهش هاي كاربردي با امور زنان است و همچنين شاهد اختصاص بودجه خاص به دانشگاه هاي مرتبط با بانوان هستيم.

*افزايش وام ازدواج به ۱۵ ميليون يك گام مثبت براي جوانان است كه در بودجه ۹۷ به آن توجه شده است.
۲۹۲۱۵