تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

اختلاف ۳۸میلیون تومانی قیمت خانه در برخی نقاط شمال و جنوب تهران ...

قلی الله قلی زاده  با انتقاد از تفاوت فاحش قیمتی در مسکن شمال شهر و جنوب آن، گفت: مسکن در کشور ما یک نقطه اوج و حالت اشباعی دارد اما برخی جاها از خط اشباع هم گذشته است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در تهران از خیابان انقلاب به بالا و در شمال شهر شدیدا با مسکن خالی از سکنه مواجه هستیم، افزود: این در حالی که در پایین شهر، مرکز شهر، بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی با کمبود مسکن مواجه هستیم.

نیاز به رونق ساخت و ساز در حاشیه شهرها و بافت های فرسوده داریم

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اگر قرار بر رونق در حوزه مسکن باشد به طور حتم در  مناطقی که نیاز به واحد مسکونی وجود دارد شاهد آن خواهیم بود، تصریح کرد: باید ساخت و ساز در این مناطق برای پاسخگویی به نیاز کشور بیشتر شود.

وی ادامه داد: در حالت کلی ما در حال حاضر به نسبت تعداد خانوار و تعداد واحدهایی که در کشور وجود دارد با عدد و رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر نیاز داریم اما این به این معنا نیست که در کشور نیاز به مسکن نداریم بلکه در بافت های فرسوده، شعرهای کوچک و حاشیه های شهرها شدیدا کمبود واحد مسکونی وجود دارد.

انتقاد از نبود مدیریت واحد در بازار مسکن

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نبود مدیریت مناسب در بازار مسکن، گفت: عدم وجود مدیریت مناسب در حوزه مسکن باعث شده که فعالیت ها در این حوزه تابع یک سیستم حساب شده در کشور نباشد.

الله قلی زاده با بیان اینکه در بسیاری از مناطق کشور با مسکن مازاد بر نیاز مواجه هستیم، افزود: متاسفانه نبود مدیریت یک پارچه باعث شده که برخی مناطق کشور نیز شدیدا با کمبود واحدهای مسکونی به نسبت تعداد خانواده ها مواجه باشیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی دولتی ها، انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن برای بهبود وضعیت بازار، تصریح کرد: با هماهنگی بیشتر میان دست اندرکاران حوزه مسکن سیاست های تامین واحدهای مسکونی دولت بهتر اجرایی شده و ساخت و ساز در مناطقی که نیاز به مسکن احساس می شود دنبال خواهد شد.

گرانی مسکن در شمال تهران دلیل منطقی ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از گرانی بدون دلیل مسکن در شمال تهران و تفاوت قیمت آن با جنوب شهر، گفت: با توجه به اینکه مصالح به کار رفته در ساختمان های شمال شهر با جنوب شهر هیچ تفاوتی نداشته و تنها در برخی آیتم های نازک کاری و تزئینی برخی سلیقه ها اعمال می شود تفاوت نرخ ها قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه تفاوت مصالح به کار رفته در بخش نازک کاری و زینت ها کمی به رشد قیمت مسکن در شمال شهر دامن زده است، افزود: اما این رشد قیمت در این حد نیست که یک جای شهر قیمت مسکن ۲ میلیون تومان و در منطقه ای دیگر به ۴۰ میلیون تومان و بعضا بالاتر نیز برسد.

الله قلی زاده با تاکید بر اینکه فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن در شمال شهر و جنوب آن غیرمنطقی و فاحش است، تصریح کرد: نبود مدیریت واحد و عدم وجود متولی مشخص در این حوزه وجود چنین تفاوت قیمتی را توجیه کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن باید تابع سیستم مشخصی باشد، گفت: متاسفانه نرخ قیمت در کلانشهرها به ویژه تهران تابع هیچ موضوعی نیست.

شمال تهران رکوردار خانه های خالی از سکنه

الله قلی زاده همچنین با یادآوری حجم بالای خانه ها خالی در مناطق شمال شهر تهران، افزود: این نوع خانه ها مصداق سرمایه برای صاحبان و مالکانشان هستند از این رو پرداخت مالیات برای آن ها لازم است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خانه های خالی باید در چرخه استفاده اقتصادی قرار بگیرد، تصریح کرد: شخصی که در چرخه اقتصادی مشارکت نمی کند باید مالیات ملک خود را به دولت بپردازد./

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۸ بهمن ۱۳۹۶