تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیشنهاد یک روزنامه:اگر چینی ها در حادثه کشتی ایرانی نامردی کرده اند، کالاهایشان ...

خراسان ادامه داد:مردم از مسئولان به خصوص از دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی انتظار پیگیری
داشته باشند که اگر قصور و تقصیر نیروهای امدادی چینی در تداوم شعله کشیدن
آتش و انفجارها ثابت و مسجل شد این موضوع را از طریق دادگاه ها و سازمان
های بین المللی با جدیت مطرح و تا حصول نتیجه و پاسخ گو کردن چین پیگیری
کنند و در این ماجرا مسائل و روابط سیاسی و حتی «برجامی» بین دو کشور مانع
ایجاد نکند.

اگر قصور چینی ها اثبات شود کار دیگری که می توان انجام
داد منع واردات کالاهای چینی توسط دولت و تحریم مصرف کالای چینی توسط مردم
است.

امید است اکنون که «جعبه سیاه» نفتکش پیدا شده هر چه سریع تر
علت و مقصر برخورد کشتی چینی با نفتکش ایرانی که از جمله حوادث نادر محسوب
می شود مشخص شود و از آن مهم تر هر چه زودتر سرنوشت دریادلان عزیزمان برای
خانواده های محترمشان و همچنین مردم ایران روشن شود.

 

۱۷۳۰۲