تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پرونده شکایت از نمایندگان سلفی‌بگیر با موگرینی مختومه شد ...

محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در تشریح جزئیات جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در این جلسه شکایت جمعی از مردم شیراز علیه نمایندگانی که با خانم موگرینی سلفی گرفته بودند، بررسی شد.

وی با بیان اینکه این پرونده شاکی مشخصی نداشت، ادامه داد: با بررسی های انجام شده در هیئت نظارت به این نتیجه رسیدیم که این موضوع خلاف شئونات نمایندگی نیست و این پرونده مختومه است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به بررسی سایر پرونده ها، اظهار کرد: پرونده شکایت نیروی انتظامی از حمدالله کریمی نماینده بیجار نیز قرار است هفته آینده با حضور طرفین مورد بررسی قرار گیرد.

۲۷۲۷