تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رئیس جهاد دانشگاهی:عده ای از تحریم کاسبی می کنند و روز به روز وضعشان بهتر می شود ...

 ما با امريكا آبمان در يك جوي نخواهد
رفت، ولي اگر بتوانيم با بخش‌هاي ديگر دنيا كار كنيم خوب است، اگر هم كار
نمي‌كنيم بپذيريم و جامعه را آماده كنيم، تحريم به گونه‌اي نباشد كه فقط
عده‌اي از آن بهره‌مند شوند. همه سياسيون اين را قبول كنند و جلو برويم.
نمي‌شود كه عده‌اي اين راه را بروند و اكثريت اين راه را دنبال نكنند. اگر در اين تحريم يك آقاي واسطه‌اي روز به روز وضعيت مالي‌اش
بهتر مي‌شود، افرادي كه پول انتقال مي‌دهند به همين شكل كه نمي‌شود، بله در
تحريم هم مي‌شود پيشرفت كرد به شرطي كه برنامه مشخصي بنويسيم به نام
پيشرفت در تحريم و اگر كسي عدول كرد با شدت با او برخورد كنيم ولي اگر به
واقعيات كشور توجه نكنيم از آن فساد بيرون مي‌آيد.

 

۲۳۳۰۲

inves بدون نظر ۹ آذر ۱۳۹۶