تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

برای خرید آپارتمان در میدان امام حسین چقدر باید هزینه کرد؟ ...

برای خرید مسکن در میدان امام حسین چقدر باید هزینه کرد؟

 میدان از سمت غرب به خیابان انقلاب و از سمت شرق به خیابان دماوند و از سمت جنوب به خیابان هفده شهریور متصل است.

خیابان انقلاب و خیابان دماوند از طریق زیرگذر ماشین رو به هم متصل هستند. میدان امام حسین و خیابان هفده شهریور طی سالیان اخیر به پیاده راه تبدیل شده و دسترسی آن توسط وسائط نقلیه ممنوع است.

قیمت خرید و فروش آپارتمان در منطقه امام حسین به شرح زیر است:

 برای خرید مسکن در میدان امام حسین چقدر باید هزینه کرد؟

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۹ آذر ۱۳۹۶