تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ارزش تجارت کالایی ایران با اروپایی‌ها چقدر بود؟ ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در همين مدت صادرات كالايى ايران به ٢٨ كشور عضو اتحاديه اروپا معادل ۷.۳ ميليارد يورو بود كه نسبت به ۹ ماه ٢٠١۶، تقريباً ۲.۱ برابر شده است.

واردات ايران از اتحاديه اروپا هم در مدت مورد بررسى حدود ۷.۵ ميليارد يورو بوده كه سرعت رشد آن ۱.۳ برابر و در مقايسه با رشد صادرات ايران به اين منطقه، بيشتر بوده است.

در مدت مورد اشاره، تراز تجارى كالايى ايران- اتحاديه اروپا، منفى ٢٧٧ ميليون يورو بوده كه نسبت به رقم منفى ٢.١ ميليارد يورو مدت مشابه سال گذشته ميلادى، حدود ١.٨ ميليارد يورو بهبود يافته است.

۳۵۲۲۵

 

inves بدون نظر ۹ آذر ۱۳۹۶