تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

دلیل سکوت اصولگرایان در برابر احمدی‌نژاد؟/ هاشمی‌طبا: افراد فداکار برای مبارزه ب ...


بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:

نظر شما درباره اقدامات و صحبت‌هاي اخير احمدي‌نژاد چيست؟
ايشان مسيري را انتخاب كرده است كه خود را حفظ كند. در زمان
ايشان اتفاقات سياسي و مالي زيادي در كشور رخ داد. اگر هركدام از اين
پرونده‌ها پيگيري قضايي شود تبعات زيادي براي احمدي‌نژاد به همراه خواهد
داشت. ايشان مثل هميشه حالت تهاجمي به خود گرفته است تا پوششي بر گذشته خود
باشد.

چرا اصولگرايان نسبت به اين اقدامات يار ديروز خود سياست سكوت را اتخاذ كرده‌اند؟
دليلي ندارد هركسي به پاي ديگري حتما بسوزد. من فكر نمي‌كنم
آدم‌هايي كه در راه مبارزه با نا حقي خود را فدا كنند، زياد باشند. مگر
آنكه نفعي براي اين افراد به همراه داشته باشد. دوستان آقاي احمدي‌نژاد
احساس مي‌كنند اگر به اين موضوع ورود كنند نه تنها منفعتي براي‌شان نخواهد
داشت بلكه خود نيز درگير اين ماجرا مي‌شوند. اين افراد به دليل تخلفات و
سياست‌هاي غلط احمدي‌نژاد است كه در اين موضوع سكوت پيشه كرده‌اند.

۴۵۳۰۲