تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پزشکیان: دلیل وجود مفاسد خودمان هستیم

مسعود پزشکیان در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر با اشاره به مفاسد داخل کشور گفت: دلیل این موضوع متوجه خودمان است نه کشورهای خارجی. در کشور ما مراکز مبارزه با فساد متعدد وجود دارد ولی ریشه‌کن نشدن فساد، عدم وجود سازوکار دقیق، عدم اجرای قانون و وجود فساد در خود این مراکز است.
وی ادامه داد: تا داده و اطلاعات درست و کامل در اختیار نداشته باشیم نمی‌‌توانیم تصمیمات درست و منطقی بگیریم.
نایب اول رئیس مجلس با بیان اینکه وقتی داده‌های درست در دست نباشد بهترین مدیران هم در رفع مشکلات ناکام خواهند بود، اظهار داشت: قشر آینده‌ساز دانشجو درگیر و بند هیچ وابستگی نیست و می‌تواند معقولانه درباره آینده تصمیم گیری کند.
۲۷۲۱۵