تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رشد نشست و برخاست هواپیمای کشور

در این مدت فرودگاه های کشور شاهد رشد هشت درصدی ارسال و پذیرش بار و پست با جابجایی حدود ۴۷ میلیون کیلوگرم و رشد ۶ درصدی اعزام و پذیرش مسافر با جابجایی حدود چهار میلیون و ۷۰ هزار نفر بود.

در مهرماه فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۶۴۳ نشست و برخاست هواپیما بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و با جابجایی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه کشور بود.

فرودگاه مشهد با بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود ۸۹۸ هزار مسافر و فرودگاه امام خمینی(ره) با چهار هزار و ۹۸۹ فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از ۷۸۸ هزار مسافر دومین و سومین فرودگاه پر ترافیک کشور بودند.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه ۳۰ هزار و ۴۲۳ فروند هواپیمای مسافری بود که طی آن بیش از سه میلیون و ۶۲۴ هزار مسافر و بیش از ۲۷ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده.

۵۴ فرودگاه زیر نظر شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی قرار دارند. فرودگاه های مناطق آزاد در این آمار منظور نشده است.

 

۳۵۲۲۴

inves بدون نظر ۲۰ آبان ۱۳۹۶