تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ماهیت قراردادهای موقت باید مشخص شود

فتح الله بیات گفت: اگر طرح ثبت قراردادهای کار
هرچه سریع تر به اجرا درآید قراردادهای کاری که در سامانه ثبت می‌شوند قابل کنترل و
نظارت خواهند بود.

وی افزود: در حال حاضر کمیته امنیت شغلی در شورای
عالی کار تشکیل شده که جلساتی هم درباره ساماندهی قراردادها برگزار کرده است و طرح
معاونت روابط کار وزارت تعاون در خصوص موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را پیگیری می‌کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد:
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید حداکثر مدت برای کارهای
غیرمستمر باید مشخص شود، یعنی کارگری که در کاری مشغول است مشخص شود این کار مدتش موقت
است یا دائم و اگر موقت باشد حداکثر مدت آن باید مشخص شود.

بیات تاکید کرد: پیگیری تبصره یک ماده ۷ توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و اگر
ماهیت قراردادهای موقت مشخص شود از بلاتکلیفی بیرون می‌آییم.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به تبصره دو ماده
۷ قانون کار اظهار کرد: در این تبصره عنوان
شده که اگر مدت قرارداد قید نشود آن قرارداد دائمی تلقی می‌شود که خلأ قانونی ایجاد
کرده و متاسفانه کارفرمایان زمان تعیین می‌کنند در حالی که جامعه کارگری این ماده را
روح قانون کار می‌داند و نسبت به آن حساس است.

وی گفت: متاسفانه امروز شاهدیم در بسیاری از کارهای
مستمر و دائم، با کارگران قرارداد موقت منعقد می‌شود که خلاق قانون است.

 

۳۵۲۲۳

inves بدون نظر ۱۹ آبان ۱۳۹۶