تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رای لغو عضویت سپنتا نیکنام توسط قوه قضاییه به تعویق می‌افتد ...

محمود صادقی با اشاره به ظرفیت قانون اساسی در توجه به اقلیت‌ها بیان کرد: طبق اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان باید مراسم تحلیف انجام بدهند و به قرآن سوگند یاد کنند. قانون در ضمن آن می‌گوید که نمایندگان اقلیت دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. این نشان می‌دهد که اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد و به جای قرآن گفته شده به کتاب مقدس خودشان سوگند یاد می‌کنند.

صادقی ادامه داد: در عین حال، این یکی از دلایلی است که اسلام پیشرفت کرد و به فتوحات رسید. این اصل اسلامی بود که ادیان دیگر را از پایبندی به دین خودشان محروم نمی‌کرد. یکی از دلایل فتوحات مسلمانان نوع برخوردشان با اقلیت های دینی بود.

وی همچنین از تجدید نظر احتمالی درباره موضوع سپنتا نیکنام خبر داد و گفت: بعد از نقل‌هایی که صورت گرفت شده گویا قرار است از طریق قوه قضاییه اجرای این رای به تعویق بیفتد تا راه حلی برای این مساله پیدا شود.

۲۹۲۱۴