تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رهبر معظم انقلاب: نباید با گفتار نابخردانه، شمشیر اختلاف افکنی دشمن را تیز کرد ...

به گزارش خبرآنلاین، رهبر انقلاب در آن تاریخ فرموده بودند: ما افتخار می کنیم که شیعه علوی هستیم و افتخار می کنیم که امام بزرگوار ما پرچم ولایت را سر دست گرفت و وســیله ای شد تا دنیای اسلام اعم از شیعه و غیرشیعه به اسلامیت خود افتخار کنند، اما نباید با رفتار و گفتار نابخردانه، شمشیر اختلاف افکنی دشمن را تیز کرد. این محیط بایــد همچنان طاهر و عفیفانه باشــد و نباید برخی بی قیدی هــا و بی مبالاتی ها به دنیای هنر اسلامی و مذهبی نیز نفوذ و رسوخ کند. نوحه های آگاهی بخش و بیدارگری که در دوران شور و هیجان انقلاب اسلامی در سراسر کشور سروده و خوانده می شد، تأثیر شگرفی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.
۲۹۲۱۴