تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

معادن کشور سرمایه گذاران فقیر دارد

علی اسدی کردم  در واکنش به اینکه وام ۴ درصدی به معادن کوچک اختصاص داده می شود، اظهار داشت: از آنجایی که معادن بزرگ در تامین سرمایه مشکلات متعددی دارند، در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای معادن کوچک تاثیر بیشتری بر این بخش از تولید و اشتغال کشور می گذارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه معادن بزرگ به سرمایه ای بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان نیاز دارد، ادامه داد: این در حالی است که معدن کوچک با سرمایه ای بالغ بر ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان راه اندازی می شود، با این حساب می تواند معادن با پهنای کوچک را فعال کرد.

نماینده شهر بابک همچنین در خصوص ایده تجمیع معادن متروکه گفت: اگر معادن با پهنای کوچک تجمیع شود، در زمینه اکتشاف می‌توان به موفقیت های دست پیدا کرد اما هر چه پهنای معادن گسترده شود سرمایه برای استخراج و اکتشاف نیز افزایش پیدا می‌کند.

اسدی کرم ، با تاکید براینکه جذب سرمایه برای فعال کردن معادن بزرگ و کوچک به سختی صورت می گیرد، اظهار داشت: با سرمایه‌های داخلی از عهده فعال کردن معادن کوچک بر می آییم اما موضوع این است که معادن بزرگ به سرمایه های بزرگ نیاز دارد که باید از خارج از کشور تامین شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تا کنون در زمینه جذب سرمایه های خارجی در بخش معدن صحبت هایی شده اما تا کنون نتیجه از آن دیده نشده است.

وی گفت: اگر بخش معدن در کشور فعال شود بیش از صنعت نفت اشتغالزایی می شود، بنابراین باید به سمتی برویم که معادن داخل کشور به سمت ارزش افزوده بروند تا بیکاری در مناطق معدنی مرتفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده در زمینه معدن، عنوان کرد: متاسفانه دولت نگاه توسعه ای و اکتشافی به معادن ندارد و اگر سیاست خود را تغییر ندهد، معادن فعال نمی شوند بنابراین توصیه می شود دولت به سمت اکتشاف معادن برود.

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۸ مهر ۱۳۹۶