تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رحمانى فضلى: تمامى مراسم‌هاى دهه محرم در شرایط مطلوبى برگزار شده است ...

عبدالرضا رحمانى فضلى در جریان سفر به استان زنجان و حضور در مراسم عزادارى حسینیه اعظم زنجان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به برنامه ریزى‌هایى که در شوراهاى تامین استان‌هاى کشور با همراهى مردم و هیأت ها در زمینه تامین امنیت مراسم هاى ایام دهه اول محرم صورت گرفته تا کنون شرایط برگزارى تمامى مراسم ها مطلوب بوده است.

وى افزود: در استان زنجان و براى برگزارى مراسم بزرگ عزادارى تحت عنوان یوم العباس باید تمهیدات مختلف ترافیکى، امنیت و انتظامات صورت می‌گرفت که این اقدامات بر اساس گزارشى که به بنده دادند، بر اساس تصمیماتى که در شوراى تامین استان گرفتند این تمهیدات پیش بینى شده بود.

وزیر کشور تاکید کرد: مردم اساس امنیت ملى هستند که در انتظامات و امنیت شهرى هم باید به این مسئله توجه شود، الحمدالله نیروى انتظامى در این خصوص برنامه‌ریزى و اقدامات مناسبى داشته است.

۲۷۲۱۴