تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیش‌بینی‌های امیدوارکننده از رشد خدمات در اقتصادایران ...

به گزارش خبرآنلاین،براساس آمارهای بانک مرکزی،خدمات ۵۰ درصد اشتغال
کشور را به خود اختصاص داده و یکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب می شود.

البته رشد بخش خدمات فقط مختص به ایران نیست،بلکه در کشورهای توسعه
یافته نیز،رشد بخش خدمات یکی از بخش های تاثیرگذار در رشد اقتصادی آنها محسوب می
شود.

آمارهای بانک جهانی حکایت از آن دارد که  در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته داشته خدمات
نزدیک به هشتاد درصد از میزان ارزش افزوده در کشورهایی همچون فرانسه و ایالات
متحده توسط بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند.

در شش سال گذشته نیز،بخش خدمات در ایران شاهد نوسان و البته دوران رو
به رشدی بوده است. در سال ۹۰ و زمان اوج گیری تحریم های بین المللی، رشد بخش خدمات رشد
بخش خدمات ۲٫۴ درصد به ثبت رسیده است.

در سال ۹۱ که رشد اقتصاد ایران منفی ۵٫۸ درصد
به ثبت رسید،تنها بخشی که رشد داشت،بخش خدمات بود.البته این رشد چندان بالا نبوده
و ۲ واحد درصد به ثبت رسیده است.با این حال رشد مثبت،نشانگر آن است که با وجود
بحران های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی،همچنان اوضاع خدمات خوب است.

در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم،در حالی که نیمی از سال گذشته
بود،رشد بخش خدمات ۴٫۷ درصد به ثبت رسید.

در سال ۹۳ بخش خدمات تحت تاثیر رکود
چسبنده به اقتصاد، کمی با کاهش مواجه شد و رشد ۳درصدی را به اقتصاد ایران هدیه
کرد.

در سال ۹۴ رشد بخش خدمات بار دیگر شاهد اوج گیری دوباره بود؛رشد این
بخش در سال ۹۴ به میزان۹ درصد به ثبت رسید.

در سال ۹۵ و در شرایطی که رشد اقتصادی
بنا به روایت بانک مرکزی ۱۲٫۱ درصد به ثبت رسید،سهم رشد بخش خدمات ۶٫۱ درصد اعلام
شود.

اقتصاددانان می گویند،رشد بخش خدمات در ارتقای بهره وری و افزایش اشتغال
درکشور بسیار موثر است.از همین رو،به دولت توصیه می کنند که در طرح های اشتغالزایی
حمایت از این بخش را در دستور کار قرار دهند.

بررسی ها نشان می دهد که با افزایش جمعیت تقاضا برای مشاغل خدماتی در
ایران بیشتر می شود.


این
افزایش تقاضا،سبب شده تا برای امسال هم پیش بینی اقتصاددانان  بالا رفتن سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی باشد. 

 

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۶ مهر ۱۳۹۶