تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کوفه را بشناسید/ شهری از پیدایش تا عاشورا

به گزارش خبرآنلاین شهر کوفه یکی از مهم ترین شهرهای دنیای اسلام در قرن اول هجری است و این کتابی است در معرفی تاریخ و جغرافیای این شهر و همین طور تاریخ اجتماعی و فرهنگی آن

شاید قدیمی ترین کاری که در باره شهر کوفه شد از آن ماسینیون باشد که روی موقعیت جغرافیایی و جغرافیای قبایلی شهر کوفه کار شده بود. شهری که بخش عمده ای از اخبار تاریخ اسلام در شرق بر محور آن است و این به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک این شهر در جریان فتح ایران است. بعد از آن هم چند پایان نامه در باره این شهر نوشته شده و کارهایی هم در باره جریان های فکری درون آن شده است. حالا کتابی در باره این شهر حدفاصل تأسیس شهر تا عاشورا شده و تلاش شده است تا تعریفی از این شهر بدست داده شود.

جغرافیای طبیعی کوفه، شهرسازی و معماری، مردم شناسی و روانشناسی کوفه، وضعیت اقتصادی کوفه، مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت، آداب و رسوم، نوع تغذیه، نظام قضایی و انتظامی، فصول این کتاب هستند. کتاب تا ص ۵۳۲ تمام شده و پس از آن کتابنامه و نقشه ها و تصاویر و جداول و شکل ها آمده است.

/۶۲۶۲

inves بدون نظر ۵ مهر ۱۳۹۶