تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مشاغلی که بیشترین درآمد ایرانی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد ...

به گزارش خبرآنلاین،در بخش مشاغل مربوط به ” برق، گاز و آب” کمترین میزان اشتغال خانوارهای ایرانی و بخش “عمده فروشی، خرده فروشی، هتل و رستوران ” بخش عمده ای از تامین درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. سهم بخش مشاغل مربوط به برق، گاز و آب از مشاغلی که شاغلان حاضر در خانوارهای ایرانی در دست دارند تنها ۰٫۹ درصد است.

پس از این حوزه کمترین سهم سهم بخش کشاورزی, دامپروری، شکار ، جنگلداری و ماهیگیری بر می گردد. سهم این بخش از حوزه فعالیت شاغلان خانوارهای ایرانی تنها ۳٫۹ درصد است. این آمار به معنای سهم بخش های مختلف از ایجاد اشتغال در اقتصاد نیست بلکه سهم بخش های مختلف اقتصاد از شاغلان حاضر در بخش های مختلف اقتصاد کشور را نشان می دهد.

بزرگی بخش خدمات در اقتصاد ایران سبب شده است بخش مهمی از درآمد شاغلان ایرانی به واسطه حضور شاغلانشان در این بخش، از حوزه مشاغل خدماتی تامین شود.

۱۸٫۲ درصد از خانوارهای ایرانی شاغلانی در بخش صنعت و معدن دارند و سهم بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز ۱۲ درصد اعلام شده است.

هر چند ساخت و ساز در سال های اخیر ، یا به عبارت دیگر در یک دهه اخیر با رکودی فراگیر مواجه بوده است، اما بررسی ها نشان می دهد سهم اشتغال زایی این حوزه همچنان بالاست و ۱۳٫۴ درصد از خانوارهای ایرانی شاغلانی در حوزه ساختمان دارند .

۲۱٫۳ درصد از شاغلان خانوارها در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و ۷٫۵ درصد در بخش خدمات مالی، بیمه ، ملکی، حقوقی و تجاری حضور دارند .

این آمار نشان می دهد سهم شاغلان خانوارها در بخش های مختلف اقتصادی چه میزان است ، به این ترتیب روشن می شود کدام حوزه اقتصادی بیشترین سهم را در تامین درامدهای خانوارهای ایرانی داراست.

این آمار که دلالت بر وضعیت اشتغال خانوارهای ایرانی در سال گذشته دارد نشان می دهد بیشترین تعداد افراد شاغل بی سواد و همچنین افراد شاغل خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۱٫۹ درصد در بخش ساختمان حضور دارند.

از سوی دیگر بیشترین افراد شاغل با تحصیلات ابتدایی تا متوسطه با سهمی معادل ۱۶٫۵ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتل و رستوران فعالیت دارند . سهم بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی به ۱۴٫۵ درصد می رسد.

 

۳۵۲۲۳

inves بدون نظر ۵ مهر ۱۳۹۶