تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از روشنفکرهای مخالف عزاداری و مداحان بی سواد و بی ت ...

 برای آنکه نیت خوانی نکرده باشیم، کاری به این نداریم که این افراد چه هدفی دارند ولی بدون تردید اعلام می‌کنیم که مخالفت با عزاداری حسینی قطعاً به بیراهه رفتن و فرهنگ جهاد و شهادت را نفی کردن است. بعضی از این افراد می‌گویند از واقعه کربلا متاثر باشیم اما این همه عزاداری نکنیم. اینان پاسخی برای این سوال ندارند که بدون عزاداری چگونه می‌توانیم تاثر خود را ابراز کنیم و ازآن پتکی بسازیم برای کوبیدن بنیان ظلم و استبداد و استعمار؟ خوشبینانه‌ترین نگاه به این افراد اینست که گفته شود آنان اشتباه می‌کنند و به آنچه در اثر نفی عزاداری حسینی از دست خواهیم داد توجه ندارند.

در طرف مقابل، دست‌هائی در کار است که عزاداری‌ها را بی‌محتوا کنند و از مسیر صحیح ترویج فرهنگ جهاد و شهادت منحرف نمایند. این خطر را نباید کوچک‌تر از خطر کسانی که اصل عزاداری را نفی می‌کنند دانست، زیرا نتیجه بی‌محتوا شدن عزاداری‌ها آنگونه که اکنون با حضور مداحان بی‌سواد و بی‌تقوا درحال گسترش است، دور شدن مردم از معارف اهل بیت و فاصله گرفتن از اصل عزاداری است.

نباید به گسترش کمی عزاداری‌ها دل خوش کنیم. اگر کمیت با کیفیت همراه باشد خوبست ولی گسترش کمی عزاداری‌ها به ویژه با تحریف‌ها و خرافات و دروغ‌ها و خواب و خیال‌هائی که هر روز بیشتر می‌شود، با فلسفه عزاداری در تضاد است.

باید همانگونه که امام خمینی می‌فرمودند عزاداری سنتی را ترویج کنیم و از مداحان باتقوا و آشنا با معارف اهل بیت و خطبا و منبری‌های باسواد برای آشنا کردن مردم با هدف قیام امام حسین علیه السلام استفاده کنیم و با این شیوه «فرهنگ عاشورا» را حفظ نمائیم و فرهنگ «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را گسترش دهیم. خوشبختانه در سال‌های اخیر سینه زنی‌هائی با اشعار حماسی در بعضی شهرها مشاهده می‌شود که از ویژگی‌های سنتی بودن و به روز بودن برخوردارند. این روش صحیح را باید تقویت کرد.

 

۴۵۳۰۲

inves بدون نظر ۵ مهر ۱۳۹۶