تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تاخیر انتشار در فراخوان جشنواره فجر و وضعیت نامعلوم جوایز بخش فنی ...

جشنواره فیلم فجر در سی و پنج دوره برگزاری خود به طور عمده شاهد ثبات در فراخوان و بخش‌های مختلف خود نبوده و به وابسته این امر زمان اعلام فراخوان نیز ثبات چندانی نداشته و تقریبا هر سال در تاریخ خاص همان سال اعلام شده است. به طور مثال فراخوان دوره سی و سوم جشنواره فیلم فجر در تاریخ ۱۹ مهر، دوره سی و چهارم در تاریخ سوم شهریور و دوره سی و پنجم در تاریخ ۲۰ شهریور اعلام شد.

از آنجا که فراخوان بزرگترین رویداد سینمایی کشور ثبات چندانی ندارد در نتیجه صاحبان آثار سینمایی هر سال با نگرانی‌ چشم به راه اعلام فراخوان هستند و در چنین شرایطی اعلام زودتر فراخوان و شرایط حضور در فجر به فیلمسازان کمک می‌کند که با دانستن شرایط آن سال اقدام به پر کردن فرم جشنواره کنند.

به هر ترتیب هنوز خبری از فراخوان دوره سی و ششم جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده نیست و همچنان خبرهای تایید نشده‌ای از تغییر اساسی فراخوان به گوش می‌رسد.

آخرین خبرهایی که از این جشنواره اعلام شده دیدار نمایندگان سینمای مستند و فیلم کوتاه با دبیر سی و ششمین جشنواره فجر بوده است و به نظر می رسد عمده تغییرات فراخوان در همین دو بخش باشد. البته گفته شده است که امکان حذف جوایز فنی سینما از فراخوان امسال نیز وجود دارد.

۵۷۲۴۳

 

inves بدون نظر ۳ مهر ۱۳۹۶