تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مقیسه:همه بانک‌ها به کمک صنایع کوچک آمدند

محمدحسین مقیسه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت صنایع کوچک اظهار داشت: صدور ضمانت ها متناسب با ظرفیت هایی بوده که در سال های گذشته صندوق داشته و تلاش کرده که رفتار حرفه ای را هم داشته باشد؛ به عبارتی صرفا ضمانت نامه صادر نکند و بحران ها را به آینده موکول کند.

وی افزود: استانداردها رعایت می شود و متناسب با ظرفیت ها، ضمانت نامه برای صنایع صادر می شود.

مدرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان این که تا سال ۱۳۹۴ تعداد معدودی از بانک ها حاضر بودند ضمانت نامه صندوق را مورد استفاده قرار دهند، عنوان کرد: از طرف دیگر، واحدهای صنعتی در کل کشور پراکنده هستند و هر واحد صنعتی بانک خاص خود را به عنوان بانک عامل دارد.

مقیسه تصریح کرد: یکی از اهدافی که ما برای سال ۱۳۹۵ گذاشتیم، این بود که بتوانیم از تمام ظرفیت های بانک ها در همه کشور استفاده کنیم.

وی متذکر شد: هدف گذاری ها در این راستا صورت گرفت و خوشبختانه در پایان سال گذشته با  همه بانک های کشور تفاهم نامه امضا کردیم، بنابراین درحال حاضر فضای نظام بانکی در جهتی است که همه بانک ها بتوانند از ظرفیت صندوق و صندوق از ظرفیت همه بانک ها استفاده کنند تا واحدهای صنعتی با حداکثر توان از ظرفیت صندوق استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با همه بانک ها تفاهم نامه داریم و همه بانک ها از خدمات ما استفاده می کنند که به نفع واحدهای تولیدی و صنعتی است. 

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۲ مهر ۱۳۹۶