تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

عباس عبدی: مجمع تشخیص به‌دلیل بالانبودن نفوذ هاشمی‌شاهرودی، قدرتش کم می‌شود/ دلی ...

وی درباره نقش هاشمی‌شاهرودی اظهار داشت: آقاي‌ هاشمي‌شاهرودي
نيز قطعا نمي‌تواند نقش آقاي هاشمي را بازي كند. به لحاظ حوزه نفوذ ايشان
نسبت به نيروها فكر مي‌كنم مجمع تشخيص افول را تجربه خواهد كرد.

او در باره اضافه شدن رييسي، قاليباف و تمديد حكم محمود احمدي‌نژاد گفت: اضافه شدن آقايان قاليباف و رييسي فكر نمي‌كنم معناي خاصي
داشته باشد. طبيعي است كه در دوره جديد تعدادي نيروهاي جديد اضافه و تعدادي
فوت كنند يا كنار بروند. اگر قرار بود كه چند نفر اضافه شوند چندان غيرمنتظره نبود. هرچند من
نمي‌دانم چطور فردي مي‌تواند هم‌زمان رييس آستان قدس باشد و بعد بتواند به
تهران بيايد و در جلسات مجمع شركت كند. در مورد آقاي احمدي‌نژاد به نظر من
سياستي كه اتخاذ شده حداكثر كوشش براي حفظ او و خارج نكردنش از دايره حكومت
است. همچنان كه براي برنامه تنفيذ دعوت شد. در نهايت اينها صوري است. آقاي
احمدي‌نژاد راهش را انتخاب كرده و فكر نمي‌كنم راهش را با اين تصميمات
تغيير دهد يا حتي اگر بخواهد بتواند تغيير دهد.

 

۴۵۳۰۲