تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تذکر مطهری به دولت: زودتر وزیر علوم را معرفی کنید ...

به گزارش خبرآنلاين، عبدالحميد
خدري نماينده مردم گناوه و ديلم در تذكري خطاب به هيئت رئيسه مجلس گفت:
من عقيده دارم كه دوستان هيئت رئيسه سوگند ماده ۱۸ آيين نامه را نقض كرده و بايد
كفاره نقض سوگند را بپردازند.

او ادامه داد: هر چند اين
تذكر دچار فرسايش زباني شده است اما دقت كنيد كه همكاران عزيزم مانند آقاي حاجي در
جريان جلسات بررسي صلاحيت وزرا تذكر دادند كه دولت موظف است تمام هيئت وزيران را به مجلس معرفي كند. در پاسخ به اين نقض آيين نامه، آقاي لاريجاني
به تبصره ۲ ماده ۲۳۶ استناد كردند كه چنانچه مجلس به يك وزير يا چند وزير راي
اعتماد نداد يا وزارتخانه اي به هر دليل وزير نداشته باشد، رئيس جمهور مي‎تواند
وزير را معرفي نكند. اما بايد بدانيم كه اين استناد باطل است چون در قانون آمده
است كه رئيس جمهور موظف است حداكثر در سه ماه فرد يا افرادي را معرفي كند. عزيزان
لازمه اين موضوع آن است كه رئيس جمهور فردي را معرفي كرده باشد و آن فرد دچار
مشكلي شده باشد.

در اين ميان مطهري صحبت
هاي خدري را قطع كرد و در پاسخ به اين تذكر توضيح داد: مطلب شما روشن است
بگذاريد توضيح بدهم. حرف شما در قسمت آخر درست است يعني زماني كه اين مشكل در مورد
وزير علوم پيدا شد، دولت و رئيس جمهور در عمل انجام شده واقع شد و نتوانست نام وزير
علوم را در ليستشان بياورند. اما در قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور موظف است ظرف دو هفته
كابينه خود را معرفي كند.

مطهري تأكيد كرد: بنابراين
رئيس جمهور مي‌توانستند در اين دو هفته وزير علوم را هم معرفي كنند؛ اما خب به
تعطيلات مجلس برخورد كردند. اين فرصت سه ماه براي وزير علوم وجود ندارد. سه ماه زمان براي معرفي وزير، مربوط به وزيري است كه يا بوسيله رئيس
جمهور عزل شده باشد يا از سوي مجلس بركنار شده باشد،. در ابتداي دولت رئيس جمهور موظف است حداكثر دو هفته بعد از مراسم تحليف
همه وزرا را معرفي كند. در اينجا تخلف انجام شده است و ما به رئيس جمهور اعلام
مي‌كنيم كه زودتر وزير علوم را معرفي كند.

۲۷۲۱۷