تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

سرپرست وزارت علوم:دیگر نمی‌توان گفت فضای دانشگاه امنیتی است ...

سیدضیاء هاشمی در گفتگو با خبرآنلاین درباره
انتقاد اصلاح طلبان از نحوه مدیریت و بی توجهی به عرصه آموزش عالی کشور و دانشگاه
ها در دولت یازدهم گفت: هر مجموعه ای قضاوت خود را باید از طریق سخنگویش بیان کند.
به هر حال همه دوستان این را قبول دارند که در دولت یازدهم پیشرفت های خوبی در
مجموعه دانشگاه ها و  وزارت علوم انجام شد
اما در عین حال کسی مدعی نیست به همه اهداف دسترسی حاصل شده است.

وی افزود: همه قبول دارند، فضای دانشگاهی کشور در
پایان دولت یازدهم از نظر علمی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت زیادی نسبت به آغاز دولت
یازدهم کرد. ما معتقدیم در ادامه راه باید تلاش بیشتری انجام دهیم تا خیلی از دغدغه
هایی که نیاز به کار بیشتری دارد، برطرف شود.

سرپرست وزارت علوم با اشاره به تفاوتهای عرصه
آموزش عالی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم گفت: فضای دانشگاه بازتر، سامان علمی
قوی تر و انگیزه و رضایتمندی اساتید و دانشجویان خیلی بیشتر شد و عمرانی و بازسازی
دانشگاه ها رشد قابل توجهی داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که به وزارت علوم دولت های
نهم و دهم انتقاد این بود که فضای دانشگاه امنیتی شده است، در دولت یازدهم و در
ادامه دولت دوازدهم فضا چه طور شد و چه روالی خواهد داشت؟ توضیح داد: بسیاری از
مجامع دانشجویی در دولت یازدهم توسعه پیدا کردند. روزهای ۱۶ آذر در چهارسال گذشته
با حضور آقای رئیس جمهور در فضای بسیار باز، آزاد و پرشور برگزار شد، در حالیکه
قبل از دولت یازدهم این طور نبود. بسیاری از اتحادیه های انجمن های علمی شکل گرفت،
بیش از ۲۸ اتحادیه جدید تشکیل شد، در حالیکه قبلا فقط ۵ اتحادیه وجود داشت.

هاشمی تأکید کرد: تشکل های دانشجویی زیادی در
دولت یازدهم توانستند راه اندازی و منسجم شوند. تعاملات و گفتگوها و نشریات
دانشجویی حدود دو برابر شد. تعداد انجمن های علمی نزدیک به بیش از ۱٫۵ برابر شد بنابراین
از  جهات مختلف تحولات فوق العاده ای رخ
داد که شاید این سرعت تحولات کاملا قابل توجه است. در عین حال تشکل ها و نشریات
دانشجویی و مجامع فعال اساتید دانشگاه مطالبات بیشتری دارند که باید در ادامه راه
به آنها توجه شود.

وی ادامه داد: قطعا فضای دانشگاه ها مثل قبل از
آغاز دولت یازدهم نیست. امروز دیگر نمی توان گفت فضای دانشگاه امنیتی است ولی به
هر حال همه مطالبات هم اجابت نشده است بنابراین ما باید به سمتی برویم که در عین
حفظ قانونمندی، آرامش و زمینه های لازم برای رشد علمی، رضایتمندی اساتید و
دانشجویان نیز به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز افزایش پیدا کند.

۲۹۲۱۴