تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رئیس سازمان اموال تملیکی تغییر کرد

 مسعود کرباسیان در حکمی، جمشید قسوریان جهرمی را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انتخاب کرد.

پیش از این، امین دلیری، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بود.

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۱ مهر ۱۳۹۶