تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

برای خرید آپارتمان در منطقه سازمان آب چقدر باید هزینه کرد؟ ...

برای خرید آپارتمان در منطقه سازمان آب چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت

 قیمت آپارتمان برای خرید و فروش در محله سازمان آب به شرح زیر است: 

 

 برای خرید آپارتمان در منطقه سازمان آب چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۱ مهر ۱۳۹۶