تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

سرگردانی هفت ساعته مسافران تهران در فرودگاه شیراز ...

 مسافران پرواز شماره ٤٠٧٦ شرکت زاگرس در حالی که قبل از حضور در فرودگاه در تماس با اطلاعات پرواز از عدم تاخیر  پروازشان اطمینان یافته بودند، پس از حضور در فرودگاه از تاخیر ٤٥ دقیقه‌ای خبردار شدند.

آنها پس از سوار هواپیما شدن پس از مدتی مجبور به ترک هواپیما شدند و پس از این اتفاق بدون هیچ توضیحی به سالن ترانزیت فرودگاه بازگردانده شدند.

گزارش ها حاکی از آن است که در نهایت ساعت ١١:٣٠ به آنها اطلاع داده شده،  پرواز آنها ساعت ١٥ امروز انجام می شود.

۳۵۳۵

 

inves بدون نظر ۹ شهریور ۱۳۹۶