تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

عباس عبدی:شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان شفاف عمل نکرد/جریان اصلاح طلبی لیدر ...


وی گفت:به نظر بنده
شوراي عالي عملا غيرشفاف عمل مي‌كرد و افرادشان چون منتخب از نيروهاي پايين
نبودند مسووليت‌پذيري درستي از خودشان نشان نمي‌دادند و چون مسووليت‌پذيري
نشان نمي‌دادند عوارضي پيش مي‌آيد كه در جريان انتخابات شوراها شاهد آن
بوديم بنابراين مساله اصلي اين است كه نيروهايي كه جمع و انتخاب مي‌شوند
اركانش مشخص و شفاف باشد و بر همين اساس نيز مسووليت‌پذيري وجود داشته باشد
تا در صورت هرگونه تخلفي بتوان از آنها سوال و احيانا آنها را جابه‌جا
كرد.

‌او در باره داشتن لیدر برای اصلاح طلبان گفت:

به هيچ‌وجه فكر نمي‌كنم اين ساختار نيازمند به يك ليدر باشد
كه حرف آخر را بزند و در اين صورت عملا تشكيلات بلاموضوع مي‌شود. اما در
ميان اصلاح‌طلبان آقاي خاتمي و افراد ديگري وجود دارند و اميدواريم تا
سال‌هاي سال هم باشند. اين افراد در مواقع ضروري مي‌توانند به عنوان فردي
كه حرف‌شان پذيرفته مي‌شود در موضوعاتي كه تفاوت آرا زياد است حرف آخر را
بزنند. كسان ديگري هم مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند و فكر مي‌كنم كه از
اين نظر نيرويي كه در مواقع ضروري و البته نه هر موضوعي، حرف آخر را بزند
وجود دارد و نيازي نيست اين افراد در تشكيلات حضور داشته باشند.

 

۴۵۳۰۲