تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پنیر شکل جمجمه انسان را تغییر داده است!

به گزارش همشهری آنلاین،يكي از تغييرات ناشي از تعويض غذاهاي سخت با غذاهاي نرم كاهش ميزان انرژي براي جويدن غذاها بوده‌است. مطالعه روي صدها جمجمه انسان دوران پيش‌صنعتي غذايي كه بيشترين تاثير روي شكل جمجمه انسان داشته‌است را كشف كرده‌است: پنير.

ايده يكجا‌نشين شدن و مصرف غذاهاي نرم‌تر و تاثيرات آن بر تغيير فرم جمجمه از گذشته مورد مطالعه قرار داشته‌است: مقاله‌اي كه در سال ۲۰۱۱ منتشر شد تغييرات كشاورزي را عامل مجموعه‌اي از مشكلات دنداني،‌از جمله تعدد دندان‌ها و اوربايت در انسان‌هاي امروز دانسته‌است.

اما براي درك بهتر اين تغييرات ناشي از تغيير سبك زندگي بر جمجمه انسان، محققان دانشگاه كاليفرنيا ديويس به مطالعه دقيق‌تر جمجمه ۲۵ گروه مختلف در سرتاسر جهان پرداختند، به ويژه روي ۵۵۹ كرانيا، بخش بالايي جمجمه و ۵۳۴ فك پاييني مطالعه كردند و نحوه تغيير شكل آنها را تحت تاثير نوع رژيم غذايي مورد بررسي قرار دادند.

محققان دريافتند تغييرات ايجاد شده در جمجمه‌ها به دوراني تعلق دارد كه انسان‌ها به مصرف محصولات كشاورزي، غلات و لبنيات رو آورده‌اند. لبنيات به شكلي ويژه به اين تغيير دامن زده‌بود: به نظر مي‌آيد زماني كه غذاهايي نرم مانند پنير اختراع شده‌اند، ديگر نياز به وجود فك‌هاي بزرگ و قوي از بين رفته‌است.

به گفته دانشمندان اگرچه غذاهاي نرمي مانند پنير بر تغيير شكل جمجمه انسان نقشي مهم داشته‌اند، ديگر عوامل مانند مكان جغرافيايي و جنسيت نيز بر روند تكامل جمجمه انسان تاثيري كليدي داشته است.

۵۴۵۴

inves بدون نظر ۶ شهریور ۱۳۹۶