تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مخالف ربا هستیم اما سود وام‌های قرض‌الحسنه‌مان چند برابر سود وام در کشورهای سرما ...

براستی با وضع یک قانون و بدون توجه به
اجرای آن می شود روز بانکداری اسلامی در تاریخ ثبت کرد و هرساله بدون توجه
به اثرات مخرب بهره‌های نجومی که حداقل آسیب آن کاهش قدرت خرید مردم و تورم
ساختگی و عمدی دارایی‌های پایه جامعه از قبیل اسکان، تغذیه، بهداشت، تحصیل
و … است به پایکوبی و به نشر شعارهای خالی از واقعیت و حقیقت پرداخت؟

خبری از بانکداری اسلامی توام با مشارکت در سود و زیان در هیچیک از
قراردادها نه تنها وجود ندارد بلکه متقاضی نقشی در تعیین نرخ ندارد و
فرم‌های نرخدار سالهاست که در بانکداری کشور نهادینه شده است. جای تعجب است در حالیکه این رویه سالهاست خون مردم، معاش،
اسکان،تولید، صنعت، اقتصاد و … را در شیشه کرده و در فقر بی‌مهابای مردم و
تورم انگلی دولت و نهادهای دولتی و شبه دولتی نقش به سزایی داشته از دید
علمایی که هر کلام دشمن را رصد نموده و برای هر کدام اطلاعیه توام با پاسخ
دندان شکن دارند را به این موضوع جلب نکرده است؟ و هر ازگاهی بعضی از علما دم از ربوی یودن بانکداری، انهم با صدای
ارام می‌زنند؟

 

۴۵۳۰۲

inves بدون نظر ۶ شهریور ۱۳۹۶