تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تولید محصولات کشاورزی در دولت اول روحانی چه تغییری کرد؟ ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان
تولید محصولات کشاورزی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که میزان تولید محصولات
در تمام گروه‌های محصولی رشد معناداری داشته است.

براساس اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی، در بازه زمانی بین سال‌های
۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ میزان تولید محصولات
زراعی از ۶۵٫۵ میلیون تن به بیش از ۸۲٫۵ میلیون تن افزایش یافته است. به عبارتی،
متوسط نرخ رشد تولید محصولات زراعی ۵٫۲ درصد بوده است.

در همین بازه زمانی میزان تولید محصولات باغی از ۱۴٫۹ میلیون تن با
افزایش ۵٫۶ میلیون تنی به بیش از ۲۰٫۵ میلیون تن رسیده است. این نشان می‌دهد که ۳۷٫۵
درصد تولید محصولات باغی در دولت روحانی افزایش پیدا کرده است.

در زیربخش دام و طیور، تولید ۱۱٫۵ میلیون تنی با افزایش حدود ۱۸٫۲
درصدی به حدود ۱۳٫۶ میلیون تن رسیده است. زیربخش شیلات نیز با متوسط رشد ۸٫۳ درصد
در سال از ۷۴۳ هزار تن به تولیدی در حدود ۱۰۵۱ هزار تن افزایش یافته است که
بالاترین میزان رشد را در بین زیربخش‌های بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. از
سوی دیگر، میزان تولید شیلات و آبزیان در این بازه زمانی ۴۱٫۴ درصد در دولت اول
روحانی افزایش پیدا کرده است.

بررسی کل تولیدات کشاورزی در طول این بازه زمانی نشان می‌دهد که کل تولیدات
کشاورزی از ۹۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱
به بیش از ۱۱۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که میزان
تولیدات کشاورزی، از افزایش حدود ۲۷٫۱ درصدی حکایت دارد.

۳۵۲۲۵

inves بدون نظر ۶ شهریور ۱۳۹۶