تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

توصیه‌های امام جمعه اصفهان به دولت: تجربه‌های گذشته را مدنظر قرار دهید و انتقاده ...

اين عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت و گو با خبرآنلاین، شهیدان
باهنر و رجایی را الگوهای خوبی برای دولت خواند و گفت: انتظار داریم مسئولان
اجرایی رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت را مدنظر قرار دهند.
همچنین رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ بر مسائلی تأکید کردند، این مسائل باید نصب
العین دولتمردان باشد.

وی به لزوم اهتمام دولت بر استقرار عدالت و جانبداری
از محرومان و مستضعفان تأکید کرد و افزود: این اقشار تکیه گاهی برای دولت هستند نه
یک عده زیاده خواه و فرصت طلب؛ بنابراین دولت نباید خیلی چشم انتظار حمایت میدانی و
تأثیرگذار زیاده خواهان و فرصت طلبان باشد بلکه آثار توجه به مردم و توده های
محروم است که می تواند در این زمینه به دستگاه اجرایی کشور کمک کند.

رهبر یادآور شد: وظیفه
دولت فقط محدود به کار اداری و چرخاندن امور حکومت نیست بلکه باید اجرای احکام
اسلام ناب، تقویت عزت و وحدت ملی را مدنظر قرار دهد. ضمن آنکه استفاده از ظرفیت
های مدیریتی، فقط به گروه خاصی منحصر نشود و یک عده خاصی را به مدیریت کارها
نگمارد و انسان های صالح را از گروه های سیاسی مختلف در عرصه مدیریت اجرایی نگه
دارند. افرادی هم که کارایی ندارند مرخص کند تا جای دیگری خدمت کنند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور و دولت باید ارزش‎ها
و مبانی انقلاب اسلامی را به صورت جدی مدنظر داشته باشند، به ضرورت توجه دولت به
توانمندی و ظرفیت های داخلی اشاره کرد و ادامه داد: کشور ظرفیت های عظیم علمی،
صنعتی و کشاورزی دارد باید این ظرفیت ها احیا شوند و نگاه به بیگانه نباشد. معتقدم
تغافل از استعدادهای داخلی موجب می شود که خیلی از صنایع و کارگاه های تولیدی از
حرکت می ایستد.

امام جمعه اصفهان اظهار کرد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند انتظار آن است که دولت انتقادها و حرف کسانی را که رهنمود می دهند تحمل کند هرچند با ذائقه اش سازوگار
نباشد و از طرح شعار بپرهیزد. امیدواریم دولت دوازدهم تجربه های گذشته را مدنظر
قرار دهد و انشاءالله انتظارات برآورده کند.

۲۷۲۱۴