تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تورم در روستاها ۸.۸ درصد شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۸٫۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۶ (۸٫۸ درصد)، تغییری نداشته است.
بر اساس این گزارش شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۵٫۸ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۰ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۸٫۹ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۹٫۷ درصد)، ۰٫۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۸٫۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۶ (۸٫۸ درصد)، تغییری نداشته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۱٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات “نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱٫۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ (۱۰٫۹ درصد)، ۰٫۴ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۸٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱٫۳ درصد است.
بر اساس این گزارش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۴۱٫۸ رسید که ۰٫۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات”نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۵ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷٫۰ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ (۷٫۱ درصد)، ۰٫۱ واحد درصد کاهش داشته‌ است.

۳۹۲۲۳

inves بدون نظر ۶ شهریور ۱۳۹۶