تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

بروجردی: حفظ میراث مکتوب ضامن توسعه فرهنگی است ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نخستین نشست خبری اشرف
بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح دوشنبه ششم شهریور با حضور معاونین
این سازمان برگزار شد.

بروجردی در ابتدای این نشست با بیان اینکه امسال هشتادمین
سال تاسیس کتابخانه ملی است، درباره فعالیت های این سازمان گفت: «سازمان اسناد و کتابخانه ملی مجموعه‌ای است
که در حوزه حفظ مواریث اسنادی، کتاب و میراثی ما در حوزه کتابت ایفای نقش می‌کند.
این سازمان عرصه را برای همه اندیشه‌ورزان که تلاش می‌کنند خدمتی به بشر کنند، باز
می‌گذارد. رویکرد این مجموعه رسیدن به شرایط بهتر و مناسبی است که بتوانیم داعیه‌دار
توسعه فرهنگ در منطقه و بین‌الملل باشیم و به خود ببالیم که دارای یک ذخیره عظیم
فرهنگی هستیم. نخستین کار در این زمینه تلاش برای حفظ مجموعه مواریث فرهنگی‌مان در
قالب سند و کتاب است.»

او افزود: «رویکرد این مجموعه برای آینده، رسیدن به شرایط
بهتر و مناسب تر است تا پرچم دار فرهنگ و توسعه آن در منطقه و خاورمیانه باشیم و
بر خورد ببالیم که دارای ذخیره ای ارزشمند با قدمت زیاد هستیم و این ذخیره علم به
ما هو علم و اندیشمندان ما هستند.»

بروجردی درباره رویکردهای سازمان بیان کرد: «نخستین رویکردی
که در سازمان به آن خواهیم پرداخت صیانت از مصادیق فرهنگی ایران است، مانند آثار و
مکتوبات و همچنین اندیشمندان این سرزمین؛ ما موظف به حفظ این آثار هستیم و بنابر
داریم که اگر آثار خریداری شده اند به کتابخانه منتقل شده و درستی مورد محافظت
قرار بگیرند و اگر خریداری نشده اند در کمترین زمان خریداری شده و به کتابخانه
منتق شوند و اگر امکان بازگشت و خریداری آن ها وجود ندارد نسخه دیجیتالی آن برای
کتابخانه تهیه شود.»

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: «ما در این نهاد دو رسالت تولید و توزیع دانش را داریم.
در واقع کتابخانه ملی خانه دوم اندیشمندان است. ما تلاش می کنیم تا اندیشه این
دانشمندان را اینجا بیاوریم.»

بروجردی همچنین گفت: «ما در کتابخانه ملی که مجموعه خدمات
فرهنگی را ارائه می دهیم، نگه دارند و توزیع کننده فرهنگ هستیم و ایجاد کننده
فضایی مناسب برای اندیشمندان هستیم. کتابخانه ملی می تواند عرصه فرهنگ که ماندگاری
جوامع به آن بستگی دارد را حفظ کند و این رسالت را دنبال کرده و ادامه می دهد که
رویکردهای غیرفرهنگی مانع فعالیت های فرهنگی نشوند.»

او درباره رویکرد فرهنگی جامعه توضیح داد: «رویکرد امروز ما
باید ماندگاری، حفظ، توسعه و دور کردن شائبه ها از فرهنگ باشد، سازمان اسناد و
کتابخانه ملی این رویکرد را دارد و تلاش می کند تا در عرصه ملی و بین المللی سر  منشا و آغازگر رویه فرهنگ سازی باشد. این را
اعلام می‌کنم که تمام تلاش ما این است که در فرهنگ خود را به سایر کشورها معرفی
کنیم و بستری برای آشنایی با فرهنگ دیگران را برای خود ایجاد کنیم.»

بروجردی ادامه داد: رویکرد امروز این سازمان همان رویکردی
است که پیش از این آقای محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات ایجاد کرد و تا با طرح
اندیشه و نظریه به یک اندیشه واحد برسیم. ما باید مولد نظریاتی باشیم که برای همه
اصحاب اندیشه مرجعیت پیدا کند؛ امروز اگر ما در حوزه فلسفه، ادبیات، جامعه شناسی،
مبانی دینی حرفی برای گفتن داریم باید به یک نظریه تبدیل شود.»

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی درباره برنامه هایی که
برای آینده این مجموعه در نظر گرفته شده است گفت: «اولین گامی که برای خود تعریف
کرده‌ایم، ایجاد فرصت برای بارش افکار و در حقیقت بحث و گفت‌و‌گو پیرامون مسایل
علمی است که دانشمندان به آن واقف هستند؛ این تبادل منجر به تولید نظریه ای مرجع
می شود. رویکرد دوم ما دیجیتال کردن منایع سازمان است تا برای همه اقشار مختلف
جامعه قابل دسترسی باشد. همچنین ما ۲۴ ساعته برای کسانی که طالب علم هستند آمادگی
خدمت رسانی داریم. رویکردمان برای آینده ماندگار کردن آثار و همچنین ایجاد یک
نظریه مرجع در عرصه بین‌الملل است.»

او افزود: «ما در حال حاضر پایگاه اطلاع رسانی مجزا برای
مرکز اسناد و کتابخانه ملی داریم که به زودی از یکدیگر تفکیک می شوند تا مخاطبان
هر بخش بتوانند به راحتی از امکانات سایت بهره ببرند.»

بروجردی درباره نمایشگاه اسناد سازمان در طول سال گفت: «ما
نمایشگاه دائمی داریم که امیدواریم در آینده وسیع تر شود. همچنین با دستگاه های
مربوط در مناسبت های مختلف تاریخ در یک همکاری مشترک نمایشگاه هایی برگزار خواهیم
کرد.»

او درباره برنامه سازمان برای اسنادی که در خارج از کشور
هستند و یا در داخل در اختیار سازمانی قرار دارند بیان کرد: «موظف هستیم که تمامی
سازمان ها را رصد کنیم تا از مصادره به نفع مطلوب کردن اسناد جلوگیری کنیم. بخشی
از اسناد هم خارج از کشور هستند که اگر در اختیار افراد باشند با مذاکراتی خریداری
می شوند.»

بروجردی درباره ثبت جهانی آثاری چون مثنوی معنوی گفت:
«کمیته ثبت جهانی در سازمان مستقر است و نهادهای مختلفی در این حوزه مشغول فعالیت
هستند تا آثار بیشتری را به نام ایران ثبت جهانی کنیم. برای مثنوی هم وقتی نسخه ای
را به یونسکو ارائه کردمی، ترکیه مدعی شد که نسخه ای قدیمی تر دارد و افغانستان هم
ادعا کرد که نسخه آن ها کامل تر است؛ ما با نامه نگاری هایی که انجام دادیم
درخواست کردیم که این اثر به نام هر سه کشور ثبت شود.»

او در پایان در پاسخ به سوالی که موفق ترین مدیر گذشته این
سازمان را چه کسی می دانید، گفت: «برای بیان این مطلب نیاز به یکسری شاخص ها و
زمان مشخص است، اما از لحاظ رویکرد دوران آقای خاتمی را بهترین دوره می‌دانم و که پشتوانه
ای برای فهم بهتر فرهنگ برایمان به ارمغان آورد.»

۵۸۲۴۳

inves بدون نظر ۶ شهریور ۱۳۹۶