تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

احیای میراث امیرکبیر

امیرکبیر چهره ای که در دوران سیاه استیلای استعمار نه بر برگهای کاغذ مورخین که بر لوح وجود ایرانیان زنده ماند و یاد خدمات ماندگارش به ما رسید، یعنی در جایگاهی چنان رفیع که مقام معظم رهبری اقدامات امیر کبیر را در دوران صدارتش برای دولت دوازدهم شاهد مثال می کند که می توان در چهار سال پیش رو کارهای بسیاری را به سامان رساند.

در پنجاهمین سال انتشار کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار به قلم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این مجال را به ذهن می دهد که تصور کنیم این تاکید رهبری خطاب به دولت دوازدهمی که بی اغراق مدیون همراهی تمام قد هاشمی است، تصریحی است بر تداوم تلاشی هاشمی وار در سازندگی ایران.

مرحوم هاشمی رفسنجانی مظلومیت امیرکبیر را ناشی از تنهایی او در مقابله با دشمنان خبیث داخلی و خارجی می دانست که مانع پیشرفت و آبادانی ایران بودند و مقام معظم رهبری نیز از این جهت امیرکبیر را الگوی دولت می داند که دوران صدارت ایشان سه ساله بود و در همین دوره، سازندگی های بسیاری کرد و دولت نیر نباید چهارسال پیش رو را زمانی کوتاه بداند.

میراث امیرکبیر استعمار ستیزی است و تلاش مجدانه در مسیر آبادانی کشور صد البته مبارزه بی ذره ای اغماض با فساد ساختاری که شیره جان مردم این مرز و بوم را می مکید، امروز هم دولت دوازدهم با همین دو جبهه از دشمنان این مرز و بوم مقابل است، استکبار جهانی که با ابزار تحریم به مقابله با بالندگی مردم ایران برخواسته است و دیگری فساد داخلی که هم از فضای تحریمی تغذیه می کند و هم ریشه در کم و کاستی های ساختارهای و نظامات اجرایی دارد.

دولت دوازدهم برای آنکه در محضر مردم میراث داری قابلی برای امیرکبیر ایران باشد باید در چهار سال پیش رو در این دو جبهه مردانه مبارزه کند، تاریخ ثابت کرده است برد و باخت نیست که اهمیت دارد بلکه صداقت و پایمردی است که تضمین ماندگاری است. یادمان باشد هر آنچه که بر پایه راستی و درستی و با نیت خدمت به مردم پایه گذاری شود حتما به بار خواهد نشست.

 

۳۵۳۵

 

 

inves بدون نظر ۶ شهریور ۱۳۹۶