تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

واکنش واعظی به ادعای تغییر اتوبوسی مدیران: در دولت قبل انجام ندادیم و در این دول ...

محمود واعظی در گفت و گو با خبرآنلاين، در واکنش به اظهارات برخي نمایندگان مجلس هنگام بررسی صلاحیت و برنامه‎های وزرای
پیشنهادی مبني بر اجتناب از تغییر اتوبوسی مدیران دولتی، گفت: ما حتی در دولت یازدهم
که کار را از دولت دهم تحویل گرفتیم، این کار را نکردیم، چون اعتقادی به این کار
نداریم.

وی با بیان اینکه برای همه مدیران و کارمندان احترام قائلیم، افزود: ما
در دولت یازدهم هم این کار را نکردیم، در دولت دوازدهم هم این طور نخواهد بود. مگر
اینکه مدیر یا مسئولی در تهران یا سایر استان ها به رأی مردم که به وجود یک تفکر و
اندیشه در دولت رأی دادند احترام نگذارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره احتمال تغییر استانداران و فرمانداران نيز گفت: ارزیابی وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور جزء اساس کار است. در دولت قبل هم همیشه
روش ما این بود. اگر بر اساس ارزیابی‌ها مسئولی در جای دیگری
بتواند بهتر خدمت کند، جابه جا می شود یا اگر فردي به هر دلیلی در کارش موفق نباشد، جایش را به کس دیگری می دهد.

واعظی یادآور شد: در ابتدای دولت دوازدهم آقای رئیس جمهور گفت یک
ارزیابی از همه معاونان، روسای سازمان ها و مدیران عالی کشور انجام شود. این
ارزیابی فقط محدود به استانداران نیست. براساس ارزیابی مذکور، پیشنهادها ارائه می شود.

۲۷۲۱۴