تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

جابه‌جایی بیش از ۱۱۵ میلیون مسافر هوایی در ۴سال گذشته ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سازمان هواپیمایی کشور، رضا جعفرزاده به مناسبت هفته دولت به تشريح عملكرد حمل و نقل هوايي در طول سال هاي ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ پرداخت و گفت: در سال ۹۲ در مجموع ۲۵ ميليون و ۷۳۷ هزار و ۴۹۵ مسافر با انجام ۲۱۴ هزار و ۸۱۳ پرواز در كشور جابه جا شد و سهم شركت هاي داخلي از تعداد پروازهاي انجام شده در مسيرهاي داخلي و بين المللي ۱۹۳ هزار و ۶۹۹ پرواز و شركت هاي خارجي ۲۱ هزار و ۱۱۴ پرواز بوده است.

وي افزود: در سال ۹۳ با انجام ۲۲۹ هزار و ۲۳۳ پرواز تعداد ۲۸ ميليون و ۱۷۳ هزار و ۱۵۱ مسافر جابه جا شد كه سهم شركت هاي داخلي از پرواز هاي انجام شده در مسيرهاي داخلي و بين المللي ۲۰۱ هزار و ۱۸۵ پرواز و شركت هاي خارجي ۲۸هزار و ۴۷ پرواز بوده است.

جعفرزاده تصريح كرد: در سال ۹۴، ۲۸ ميليون و ۸۷۷ هزار و ۸۷۱ مسافر جا به جا شده و در اين سال مجموع پروازهاي انجام ۲۴۴ هزار و ۷۷۴ پرواز بوده است كه ۲۰۹ هزار و ۳۳۸ پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي و ۳۵ هزار و ۴۳۶ پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي خارجي انجام شده است.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: در سال۹۵ با جابه جايي ۳۲ ميليون و ۹۰۴ هزار و ۱۳۱ مسافر مواجه بوديم كه در مجموع ۲۷۳ هزار و ۳۲۷ پرواز انجام شد كه از اين تعداد ۲۳۴ هزار و ۵۱۳ پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي و ۳۸ هزار و ۸۱۴ پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي خارجي انجام شد.

وي همچنين به تشريح وضعيت ناوگان كشور در سال مورد بررسي اشاره كرد و گفت: در سال ۹۲ مجموع ناوگان هوايي كشور ۲۴۴ فروند هواپيما شامل ۴۰هزار و ۹۷۳ صندلي پرواز بوده است كه در سال ۹۳، به ۲۴۸ فروند هواپيما با ۴۰هزار و ۹۹۹ صندلي پرواز در سال ۹۴، به ۲۶۸ فروند با ۴۴ هزار و ۸۸۹ صندلي پرواز در سال ۹۵، به ۲۸۷ فروند با ۴۵هزار و ۸۷۱ صندلي پرواز افزايش يافته است

به گفته وي مجموع ناوگان هوايي فعلي كشور ۳۰۰ فروند و ۴۷ هزار و ۲۵ صندلي پرواز است.

جعفرزاده با بيان اينكه در طول چهار سال گذشته ۵۲ فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور اضافه شده است افزود: اما ظرفيت ناوگان هوايي موجود كفاف نيازهاي فعلي كشور را نمي دهد و به همين لحاظ مساله توسعه ناوگان جز اولويت هاي بخش هوايي كشور به شمار مي رود،گفت: براي رسيدن به سهم منطقه اي و جهاني در جابه جايي مسافر به بيش از دو برابر ناوگان موجود نياز است.

 

۳۹۲۲۴

inves بدون نظر ۵ شهریور ۱۳۹۶