تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

برای خرید ساختمان کلنگی در تهران چقدر باید هزینه کرد؟ ...

برای خرید ساختمان کلنگی در تهران چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت

ساختمان ها کلنگی برای ساخت و ساز مجدد همواره مورد توجه سازندگان قرار می‌گیرد. 

قیمت برخی از ساختمان های کلنگی در سطح شهر تهران به شرح زیر است:

 

 برای خرید ساختمان کلنگی در تهران چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت

 

۳۵۳۵

 

inves بدون نظر ۵ شهریور ۱۳۹۶