تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

درخواست خروج گزارش لغو سخنرانی‌ مطهری در مشهد از دستورکار مجلس / تایید قصور دادس ...

علی مطهری درباره قرائت گزارش کمیسیون شوراها در مورد علل ممانعت از برگزاری سخنرانی وی در مشهد مقدس در صحن مجلس گفت: این گزارش براساس بند ۷ ماده ۴۹ آئین‌نامه داخلی مجلس توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی تهیه شده که طبق این بند سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام ۱۵ دقیقه فرصت دارند و شش نماینده نیز به قید قرعه هرکدام ۵ دقیقه فرصت اظهارنظر در این خصوص را دارند. در نتیجه یک ساعت وقت جلسه علنی مجلس گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه در این گزارش آمده است که دادستان مشهد قصور و کوتاهی کرده است، اظهار داشت: علی رغم اینکه این گزارش به نفع من است، برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود، هفته پیش درخواست کردم که این موضوع از دستور کار مجلس خارج شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هفته پیش نوبت به این موضوع نرسید. البته برخی از دوستان گفته‌اند که امکان خروج آن نیست و با درخواست من نمی‌توان این موضوع را از دستور کار مجلس خارج کرد.

مطهری گفت: باید ببینیم که رئیس جلسه در آن روز در خصوص این گزارش چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

۲۹۲۱۴