تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کنایه کمالی به انفعال فراکسیون امید

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در گفت و گو با خبرآنلاین درباره رأی
اعتماد بالای مجلس به دولت دوازدهم و اینکه نسبت به ادوار گذشته بیشترین رأی موافق
را کسب کرد گفت: مجلس به وزرای کابینه رأی اعتماد داد که به نوعی اعلام همکاری و
موافقت با برنامه ها و سیاست هایی بود که دولت می خواهد اجرا کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این رأی اعتماد
بالا به کابینه روابط حسنه دولت و مجلس را در آینده تضمین می کند؟، افزود: مجلس
رویکردی را دنبال کرد تا دولت بتواند کار خود را با همین کسانی که معرفی شدند آغاز
کند. در مجموع مجلس با دولت دوازدهم در شروع کار همدلی نشان داد، گرچه نواقصی نیز
در آن دیده شد که نمونه اش رأی نیاوردن آقای بیطرف بود. روابط آینده قوا براساس
همکاری های متقابلی است که با هم در موضوعات مختلف تعریف می کنند.

دبیرکل حزب اسلامی کار درباره اینکه آیا رأی
نیاوردن بیطرف یک اتفاق سیاسی بود یا برآمده از نظرات تخصصی نمایندگان، یادآور شد: آقای بیطرف از وزرای شایسته ای
بود که به مجلس معرفی شد. فردی توانا، با سابقه کار و فعالیت مرتبط به وزارت نیرو و
آشنا به حوزه وظایف بود. البته من علم و غیب ندارم که بگویم این مساله در نتیجه رویکرد سیاسی نمایندگان بود یا خیر، اما تخصص
آقای بیطرف از بسیاری کسانی که در دیگر جاها مطرح شده بودند، بیشتر و بهتر بود. اما
نمایندگان به او رأی اعتماد ندادند.

وی در واکنش به این ادعا که رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی سیاسی بود، چون آرای موافق نمایندگان مجلس به وزرای
اصلاح طلب کمتر از وزرای پیشنهادی اعتدالی و اصولگرا بود؛ اظهار کرد: نمی دانم چه وزرایی
با گرایش اصلاح طلب معرفی شدند، ولی آقای بیطرف شناخته شده ترین نفر آنها بود که
رأی نیاورد.

کمالی درباره تأثیر عملکرد فراکسیون های سیاسی مجلس
بر رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: به طور قطع فراکسیون‎ها تأثیر داشتند برخی فراکسیون ها
قوی عمل کردند، حتی اگر تعدادشان کم بود، نفرات بیشتری را توانستند در کابینه قرار
دهند. بعضی از فراکسیون ها هم چنین نقشی را ایفا نکردند و منفعل بودند.

وی در پاسخ به این سئوال که عملکرد فراکسیون امید را چه طور دیدید؟ یادآور شد: مثال نمی زنم. آنچه می خواستم بگویم در همان یک جمله گفتم. 

۲۷۲۱۴